Kalite Politikası

Firmamız için kalite kavramını, ürün kalitesi ve şirket kalitesi olarak benimsemekteyiz;
Ürün kalitesi, ürünümüzün güncel rekabet koşullarında, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılamasıdır. Şirket kalitesi ise müşterilerimiz ile kurulan diyaloglarımız çerçevesinde ortaya çıkan talep ve beklentilere en verimli şekilde cevap verecek gelişmeler kaydederek ve modern teknolojiyi yakından takip ederek, bu birikimi üretimimize yansıtmaktır.

Genel Olarak Firmamızın Kalite Politikası Aşağıdaki Maddelerle Özetlenebilir.

• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayacak ürün ve hizmetleri; öngörülen zaman planına uygun olarak, en üst kalite ve en uygun toplam maliyet ile sunmak.
• Sürekli iyileştirme, işi ilk seferinde doğru yapmak ve bir sonraki operasyonu müşteri olarak tanımlamak
• Başarı ölçütü olarak, öncelikli olarak müşterilerimiz ve firmamızın tatmininin baz alınması.
• Personelimizin bilgi birikiminin düzenli eğitimlerle desteklenerek arttırılması ve bu sayede üretimimizin ve firmamızın kalitesini üst seviyelere ulaştırmak.


Kalitenin Teşvik Edilmesi
İşletmenin bütün bölümlerinde amaçlanan bilgilendirme ve yeterliliği elde etmek için, geniş ve etraflı programların yanında, değişik seviyelerde eğitim programları da uygulanır.

• Kalifiye ve yeterli olmak.
• Motive edilmiş ve istekli olmak.
• Yeteri kadar bilgilendirilmiş olmak.


Kalite Yönetim Sorumlulukları
Kalite yönetim organizasyonu direkt olarak genel müdür adına iş görür ve aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilmek için üçüncü tarafların direktiflerinden bağımsızdır.

• Kalite politikasının geliştirilmesi.
• Kalite politikasına göre ‘Kalite Yönetim Sistemi’ nin kurulması ve uygulanması.
• DIN ISO 9001 şartlarını yerine getirmek için etkili bir kalite yönetim sisteminin kurulması ve muhafaza edilmesi.
• Kalite güvencesi kriterlerinin tanımlanması, kontrolü ve performans değerlendirilmesi.

 
Levha Teknolojisi
Detaylı bilgi ve gelişen teknolojiyi takip edin.
Plastik Şişirme Teknolojisi
Detaylı bilgi ve gelişen teknolojiyi takip edin.
Enjeksiyon Teknolojisi
Detaylı bilgi ve gelişen teknolojiyi takip edin.